ÁSZF

Részvételi és általános szerződési feltételek:
Az ETNA Riders túráit az Felfedező Kulturális és Túrasport Egyesület szervezi.

 

A jelentkező a részvételével klub-tagsági jogosultságot szerez, mely különféle kedvezményekre jogosítja az ETNA Ridersnél és partnereinél. A tagságról az ETNA Riders névre szóló tagsági kártyát állít ki.

 

Jelentkezés feltételei:
– A jelentkezési adatlap hiánytalan kitöltése. (online vagy írásban)
– A Részvételi feltételek és az ÁSZF elfogadása.
– Az ETNA Riders visszaigazolása a jelentkezés elfogadásáról.
– Előleg befizetése a túrakiírás, vagy a visszaigazolás szerint.

 

Fizetési feltételek:
– A befizetéseket banki átutalással kell teljesíteni a jelentkezési visszaigazolásban szereplő tájékoztatás szerint.
– Amennyiben a jelentkezés a túrát megelőzően több, mint 60 nappal történik, a túrázó 50% előleget fizet a jelentkezés kitöltését követő 8 napon belül a teljes szolgáltatás-csomagra vonatkozóan. A fennmaradó 50%-ot legkésőbb 45 nappal az utazás megkezdése előtt, illetve a túrakiírás vagy visszaigazoló e-mail szerint kell teljesíteni
– Amennyiben a jelentkezés a túrát megelőzően több, mint 60 nappal történik, és a túrázó a túra árának 100%-át a jelentkezés kitöltését követő 8 napon belül teljesíti, -5% Early Bird kedvezményre jogosult, amennyiben ez a túraleírásban is szerepel.
– Amennyiben a jelentkezés a túrát megelőző kevesebb, mint 60 nappal történik, a túrázó a túra árának 100%-át a jelentkezés kitöltését követő 8 napon belül köteles teljesíteni.
– Egyedi igényeket, feltételeket a túra bármely aspektusával szemben a túrázó a jelentkezés véglegesítése előtt köteles jelezni az ETNA Riders felé, mivel ezek plusz szervezéssel, vagy költséggel járhatnak.
– A túra elemeinek, pl. repülőjegy, szállítási költség, motor-szállítási költség, árfolyamváltozásból eredő költség lényeges, a szervezőn kívül eső okból történő emelkedése esetén a szervező jogosult a túra kezdőnapja előtti 20. napig a részvételi díjon módosítani. Amennyiben a módosítás több, mint 8% drágulást eredményez, a résztvevő jogosult a közléshez képest 3 napon belül elállni a szerződéstől. Ebben az esetben a teljes befizetett előleg visszajár. Amennyiben a résztvevő nem él az elállás lehetőségével, úgy a megemelt árat elfogadottnak tekintjük.
– A Túrázó köteles a túrára vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk a Túrázót terhelik.

 

Hasznos tudnivalók:
– A túra részletes adatait, úgy, mint szállások, útvonalak, távolságok, látnivalók, az ETNA Riders a túra megkezdése előtt rendelkezésre bocsájtja, de fenntartja magának a jogot, hogy bármely elemen változtasson, ha azt az ésszerűség úgy kívánja.
– A túra leírása minden esetben megjelöli, hogy a részvételi díj mit tartalmaz, és megjelöli a fontosabb tételeket, amit nem. A leírásban nem szereplő költségeket és vállalt kötelezettségeket a részvételi díj nem tartalmazza.

 

Lemondási dijak:
– A túra megkezdése előtti 60 napon kívüli lemondás díjmentes.
– 60-46 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10 %-a,
– 45-31 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 25 %-a,
– 30-16 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40 %-a,
– 15-11 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60 %-a,
– 10-6 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80 %-a,
– 5 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-a.

 

Egyéb rendelkezések:
– Az ETNA Riders által szervezett túrák részvételi díjai nem tartalmazzák az utasbiztosítást és a túralemondási biztosítást. Partnerünknél köthető utas- és túralemondási biztosításokról itt olvashat.
– Nem illeti meg visszatérités a túrázót, ha a túra folyamán áll el a szerződéstől, vagy a vonatkozó mindenkori előírásokat (vám, deviza, útlevél, vízum, stb.) nem tartotta be.
– Az ETNA Riders jogosult a befizetett összegek visszatérítése mellett a túrát lemondani a túra kezdete előtti 15.napig, ha a jelentkezők száma nem éri el a túrakiírásban szereplő minimális létszámot.
– Az ETNA Riders arányos visszatérítés mellett elállhat a szerződéstől, ha a túra lebonyolítása a túrázók épségét, egészségét vagy biztonságát közvetve vagy közvetlenül veszélyeztetné
– Ha a Túrázó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti Túrázó társai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, program teljesí-tését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után az ETNA Riders túravezetője jogosult azonnali hatállyal kizárni a Túrázót a túráról, jogosult elállni a szerződéstől, a Túrázó a hazautazásáról maga köteles gondoskodni, az ETNA Riders jogosult kárainak megtérítését követelni a Túrázótól.
– A Túrázó köteles saját tulajdonainak biztonságáról maga gondoskodni, az ETNA Riders nem felel az esetlegesen elvesztett, ellopott tárgyakért.

 

Biztosítások:
A túra díja nem tartalmazza az alábbi biztosítások díját, de azok megléte feltétele a túrán való részvételnek.
– túralemondási biztosítás
– betegség, baleset és poggyászbiztosítás.
– járműbiztosítás

 

A Túra alatt a túrázó általi, harmadik személynek okozott károkért a túrázó felel.

 

Jelen Részvételi Feltételeket és az Általános Szerződési Feltételeket megismertem és elfogadom